ثبت نام آزمون فنی سطح مقدماتی اتحادیه عینک تهران

بدینوسیله به اطلاع متقاضیانی که سه مقطع مقدماتی کارگاه های آموزشی علمی اتحادیه تهران را گذرانده اند می رسانیم
برای ثبت نام در آزمون فنی پایان دوره سطح مقدماتی می توانند از طریق فرم زیر اقدام به ثبت نام نمایند
اطلاعیه
کلیه کار آموزان گرامی که تاکنون تصویر پرسنلی خود را ارسال ننموده اند حتما می بایست جهت صدور کارت شرکت در آزمون تصویر پرسنلی خود را از طریق کلید زیر برای سایت اتحادیه ارسال نمایند
- پکیج کمک آموزشی هنگام برگذاری کارگاه تحویل میگردد.
-فقط افرادی كه در نمایشگاه پیش ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام می باشند
- تنها افرادی می توانند در آزمون فنی سطح مقدماتی ثبت نام نمایند که سه مقطع مقدماتی را گذرانده باشند.
- تاریخ و جزئیات برگزاری آزمون متعاقباً از طریق پبامک اعلام می گردد.